Spis firm

Urządzenia do badania hydrantów - hydro-solid.eu

SOLID-BHP producent- urządzenie do badania wydajności Hydrantów. Zastosowanie urządzenia urządzeń do badania hydrantów firmy SOLID-BHP: serwisowanie hydrantów, sprawdzanie wydajności hydrantów, wykonywanie okresowych przeglądów hydrantów.
Hydranty do jakich przeznaczone jest urządzenie FIRMY solid-bhp: wewnętrzne DN25, DN33, DN52, zewnętrzne DN80, DN100, DN150.
Charakterystyka urządzenia SOLID-BHP: pomiary wykonywane za jego pomocą są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi, współpracuje z manometrami z wypełnieniem standardowym i glicerynowym, badania hydrantów przeprowadzane są przy pomocy wzorcowanych dysz równoważnych i pomiarowych, technika pomiaru urządzeniem oparta jest na metodzie zwężkowej, w której stosowane są trzy rodzaje zwężek: kryzy, dysze i dysze Venturiego – jest to metoda szeroko wykorzystywana w praktyce laboratoryjnej i przemysłowej, powstał przy współpracy z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

Szczegóły strony https://hydro-solid.eu: