Spis firm

MrRabbit Kursy angielskiego Toruń

Kurs w szkole językowej ma istotną przewagę nad tradycyjnymi sposobami nauczania w normalnych szkołach. Przede wszystkim prowadzący są otwarci na sugestie i nie powtarzają ciągle tego samego materiału, jak nauczyciele w szkołach. Kursy często mają dużo większe możliwości, jeśli chodzi o nowoczesną technologię wspierającą naukę, nie są ograniczane wytycznymi. W dodatku prowadzący mają ułatwiony i stały dostęp do szkoleń, które pozwalają im poznawanie najświeższych sposobów nauczania wspomagane o nowoczesne technologie. Poza tym, nie jest to monotonna lekcja w szkole, tylko coś nowego innego, forma spędzenia czasu, zabawy, wyróżnia się bo nie jest otoczona innymi podobnymi zajęciami. Kurs sięga dalej niż program nauczania i daje możliwości szerszego obcowania z językiem. Zajęcia na kursach występują maksymalnie 2 razy w tygodniu, co nie przeciąża umysłów najmłodszych i jednocześnie nie zabija ich ciekawości. Publiczna edukacja nie ma możliwości poświęcenia uwagi każdemu dziecku indywidualnie. Nie zależy to od kompetencji, lecz zbyt dużej ilości maluchów przypadającej na jednego nauczyciela. Dodatkowo klasy w szkołach liczą więcej niż kilkanaście osób i nie są one dobierane umiejętnościami. Powstaje sytuacja, w której słabsi uczniowie nie mają możliwości na nadrobienie zaległości. Tracą oni przez to motywację do nauki i widać to patrząc na oceny. Na kursach nikt nie czuje się gorszy i zamiast krytycznej oceny stosowane są o wiele skuteczniejsze motywacje. Dzieci są nagradzane za poprawne odpowiedzi i czują zadowolenie z wysiłku włożonego w naukę. Zachęca je to do kolejnych sukcesów i buduje silniejsze ambicje niż u pozostałych rówieśników.
To oczywiste, że kurs angielskiego dla najmłodszych różni się od tego, dla dorosłych, czy młodzieży. Istotne stają się metody nauczania oraz podejście nauczycieli. Maluchy potrzebują więcej uwagi. Ważne jest, aby ich bez przerwy pilnować i nie zanudzać. Odpowiedni kurs to ten, który jest zaopatrzony w najlepszą kadrę nauczycielską, która jest zaprzyjaźniona z najnowszymi metodami nauczania. Taki nauczyciel musi być przygotowany do pracy z dziećmi i kreatywnie podchodzić do zadania. Piorytetem są metody, w których nie ma miejsca na pozostanie w ławkach i sztywne rozwiązywanie zadań i zapamiętywanie na siłę. Dzieci zdecydowanie najlepiej zapamiętują poprzez zabawę. Kurs powinien być zaopatrzony w jak największą ilość alternatyw prowadzonych lekcji. Istnieje wiele zabaw pozwalających na łatwiejsze przyswajanie słówek. Tego rodzaju gry uczą dzieci przez zabawę, dzięki temu otrzymujemy dużo lepsze rezultaty, niż w ramach nauki w szkołach. Kursy wyróżniają się małymi grupami, w których dużo łatwiej jest poświęcić uwagę na każdym maluchu z osobna. Jest to niezbędne, gdyż wtedy łatwiej jest zauważyć, czy niektóre z nich nie potrzebują jednak większej uwagi, niż pozostali.

Szczegóły strony mrrabbit.pl: