Spis firm

Capitalbroker fundusze europejskie

Kapitał dla firm dzięki funduszom z unii europejskiej jest alternatywą dla produktów bankowych i leasingu. Pożyczki ze środków unijnych to mechanizm liberalny i nie jest uważany jak dofinansowanie czy dotacja. Jako pomoc de minimis to niezmienne i niskie oprocentowanie. Długi czas rozliczenia i znaczny wybór zabezpieczeń. Proponowane finansowanie skierowane jest również do przedsiębiorstw będących w fazie Start-Up czyli rozpoczynających swój biznes. Dofinansowanie z funduszy strukturalnych ma profil inwestycyjny, albowiem przeznaczony jest na rozwój firm przez nabycie, budowę i modernizację środków trwałych. Część pożyczki, jako uzupełnienie inwestycji można przeznaczyć na środki obrotowe.

Szczegóły strony capitalbroker.pl: