Spis firm

Fundacjaedukacji.pl

Fundacja Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju działa na rzecz społeczności lokalnej miasta Bielawa i innych pobliskich miejscowości Powiatu Dzierżoniowskiego. Corocznie środki otrzymane od Państwa przekazujemy dla drużyn sportowych organizujących zajęcia sportowe lub na zakup sprzętu sportowego. Celem Fundacji jest: realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a w szczególności rozwój sportu dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez sport, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Szczegóły strony www.fundacjaedukacji.pl: