Spis firm

Kancelaria odszkodowawcza Lesta

Nasza Kancelaria poza odszkodowaniami komunikacyjnymi, rzeczowymi, wypadkowymi, odszkodowania w pracy, prowadzi także dział prawny zajmujący się odszkodowaniami za błędy medyczne. Błąd medyczny może prowadzić do poważnych konsekwencji w zdrowiu pacjenta, a nawet doprowadzić do śmierci. Ważne jest, by odszkodowanie przysługujące poszkodowanemu było adekwatne do powstałej szkody. Jakie świadczenia przysługują za szkody powstałe w wyniku błędu medycznego? Odszkodowanie, w tym zwrot kosztów: leczenia (np. leków, opatrunków), transportu (np. dojazdów do szpitala), pomocy (np. kosztów wynajęcia pielęgniarki), specjalistycznego sprzętu (np. wózka inwalidzkiego), przystosowania domu (np. podjazdy dla wózka inwalidzkiego), utraconych dowodów (gdy pacjent nie mógł pracować), przystosowania do nowego zawodu, zadośćuczynienie za doznane krzywdy, ból i cierpienie (zarówno fizyczne jak i psychiczne).
Nie sposób określić przewidywanych kwot odszkodowań, ponieważ ich wysokość jest ustalana indywidualnie dla każdego przypadku i zależy od wielu czynników (m. in. wielkości szkody). Należy pamiętać, że na wystąpienie po odszkodowanie mamy 3 lata od dnia, w którym pacjent dowiedział się o błędzie medycznym. Po tym czasie sprawa ulegnie przedawnieniu i nie będzie możliwości uzyskania pieniężnej rekompensaty. Dowiedz się więcej dzwoniąc do naszej Kancelarii. Wykaz telefonów oraz adresów znajduje się na naszej stronie internetowej.

Szczegóły strony https://kancelarialesta.pl: