Spis firm

Neuroaid.pl - globalna innowacja w rehabilitacji po udarze mózgu

Zajęcia z fizykoterapii rozpoczynają się w pierwszych dniach po wystąpieniu choroby jaką jest udar mózgu, gdy tylko pozwoli na to ogólny stan pacjenta i jego stan świadomości. Początkowo była to gimnastyka pasywna (ruchy we wszystkich stawach dotkniętych chorobą kończyn są wykonywane nie przez pacjenta, ale przez rehabilitanta, krewnych lub pielęgniarkę, poinstruowaną przez niego).

Szczegóły strony https://neuroaid.pl: