Spis firm

Nowoczesne aparaty słuchowe - www.swiatsluchu24.pl

Słuch to jeden z najważniejszych zmysłów, za pomocą których kontaktujemy się ze światem. Firma Świat Słuchu jako misję przyjęła sobie poprawę jakości słyszenia u osób tracących słuch czy z powodu wieku czy też spowodowanego różnego typu niedomaganiami lub czynnikami zewnętrznymi. Przedsiębiorstwo Świat Słuchu ma certyfikowane oddziały w wielu miejscowościach Polski m. in. w Kutnie i w każdym z tych działów chory mający problemy ze słuchem zostanie objęty opieką ekspertów, którzy przeprowadzą specjalistyczne badania umożliwiające pełną diagnostykę ubytków słuchu.

Szczegóły strony www.swiatsluchu24.pl: