Spis firm

Komornik Częstochowa - komornikczestochowa.pl

Komornik Sądowy w Częstochowie realizuje pełen zakres czynności, określonych przez ustawę o komornikach. Zajmuje się wykonaniem orzeczeń sądowych w sprawach, dotyczących roszczeń majątkowych oraz ich ochronę. Wykonuje też inne tytuły wykonawcze oraz egzekucyjne, jeśli stanowią o nich odrębne przepisy. Sporządza także protokoły stanu faktycznego jeszcze przed rozpoczęciem procesu sądowego.

Szczegóły strony https://komornikczestochowa.pl: