Spis firm

Tren - zakład pogrzebowy Warszawa Wola

Rolą naszego zakładu pogrzebowego jest niesienie pomocy osobom, które utraciły bliską osobę i z powodu bólu nie są w stanie skutecznie przeprowadzić niezbędnych czynności pogrzebowych oraz załatwić sprawy urzędowe, nierozerwalnie związane ze śmiercią osoby. Sprowadza się to do przygotowania ciała z poszanowaniem godności zmarłego, transport zwłok w miejsce wystawienia, a także złożenie w miejscu ostatecznego spoczynku. Zakład pogrzebowy TREN wszystkie te czynności wykonuje w profesjonalny oraz w wymaganym w takiej sytuacji szybkim tempie.

Szczegóły strony https://tren.com.pl: