Spis firm

Ekolabos sp. z o. o.

Domenę firmy Ekolabos stanowią mikrobiologiczne i fizykochemiczne badania żywności, wody czy kosmetyków. Jej oferta adresowana jest do wszelkich przedsiębiorstw które chcą np. przebadać wodę pod kątem zdatności do picia, żywność pod kątem zawartości metali ciężkich lub kosmetyki pod kątem oceny bezpieczeństwa.

Szczegóły strony ekolabos.pl: