Spis firm

Adrian Accordi Krawiec

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Stosunki między-ludzkie (public relations) i komunikacja
Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne. Badania naukowe i prace rozwojowe. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości.

Szczegóły strony adrianaccordikrawiec.com: